Artikkel fra Haugesunds Avis 8. september 2012

-Vi er sju enhetsterapeuter her lokalt nå. To til holder på med utdanningen, mens en starter sin utdanning på nyåret, forteller Borghild Ann Lea. Selv har hun nylig lagt lærerjobben ved Steinerskolen på hylla i ett år for å drive med enhetsterapi på heltid.

Vi treffer henne hjemme i den store eneboligen sentralt i Haugesund, der både hun og ektemannen Tor Braut har sin virksomhet i husets 2. etasje. Sammen med henne sitter kollega Elisabeth Dahlberg, som i 11 år har hatt sitt eget Radius behandlings-senter i sentrum, i tillegg til jobb som legesekretær.

-Nå skal jeg også begynne her, sammen med Borghild Ann, smiler hun.


-Enhetsterapi skal være en brobygger mellom medisinsk vitenskap og komplementære metoder, forklarer Borghild Ann Lea. Bak den nyutviklede terapien står lege Audun Myskja, en mann som har vekket interesse hos både statsminister og helseminister for sitt omfattende arbeid på mange felt. Nevnt i kongens nyttårstale ble han også, av samme grunn.

Enhetsterapi skal bygge på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen  -  og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av. Stikkord for behandlingen er terapeutisk berøring, bevegelsesøvelser, akupressur, energimedisin, blomstermedisin, EFT (emotional freedom techniques) og terapeutisk bruk av lyd og tibetanske syngeboller i resonans med klientens energifelt.

-Syngeboller?

-Munker i Tibet har laget disse bollene. De brukes til å kjenne hvor det er liten energi eller hvor energien står fast hos den som behandles. Lyden forandrer seg. De kan også brukes direkte i behandling, siden lyden trenger gjennom vevet. Som for eksempel ved stive skuldre eller forstoppelse. Og så hjelper syngebollene til med å finne ro og fred under behandlingen; det blir lettere å gi slipp på impulsene utenfra, sier både Lea og Dahlberg.


De som kommer til behandling behøver ikke være syke i vanlig forstand, men trenger gjerne å komme i balanse. Den første timen starter med cirka 20 minutters innledende prat.

-Vi hører om bakgrunn og hvorfor de kommer. Etterpå følger behandling som varer 20-30 minutter. Er behandlingen mer fysisk, med massasje, kan den vare lenger. Mens ved en mer energirettet behandling er det nok med en halv time, forteller de to enhetsterapeutene. Dahlberg driver mest fysisk behandling, mens Lea vektlegger energier; det underbevisste og subtile.

-Vi kan spesialisere oss under en felles overbygning, akkurat som lærere og andre yrkesgrupper, sier Lea. Behandlingstimen avsluttes med et kvarter til oppsummering og utdeling av verktøy. Med verktøy menes veiledning og øvelser pasientene kan ta med seg og bruke mellom behandlingene, og videre i livet.


-Jeg går her for å holde meg frisk, sier Anne Marie Vik (45). Læreren i videregående skole er en av to lokale som holder på med utdanning i enhetsterapi. Hun har alltid hatt en interesse for og en tiltrekning til denne måten å tenke på, og noen års behandling hos Borghild Ann Lea levnet ingen tvil.

-Jeg kjenner at dette hjelper meg, og samtidig er det en behandling som gir meg selv ansvar for min egen helse. Jeg finner min egen styrke, lærer å sette grenser og kjenne etter hva som er bra og ikke bra for meg, meddeler Vik. Stress kan føre til sykdom.

-Behandlingen gir hjelp til å beholde roen. I tillegg til selve behandlingen har blomstermedisinene hjulpet meg mye. Det samme har enkle dunkeøvelser. Kosthold er også viktig.

Hun understreker at det ikke er snakk om et fanatisk sunt kosthold, men noen justeringer. Vanlig mat og drikke, og en rolig og hyggelig ramme rundt måltidet.

-I følge enhetsterapien er både fysisk aktivitet, mental trening og åndelig praksis (f.eks. meditasjon) viktig for å ta vare på helsa, sier hun.

-Vi jobber intuitivt, men har samtidig mye kunnskap fra utdannelsen vår, sier Elisabeth Dahlberg. Hun og kollega Lea bruker ikke lang tid på å lese personen som kommer inn døra til dem. De første par minuttene har de klart å fange opp det meste.

-Nesten litt skummelt?

-Vi jobber med gode intensjoner, og prøver å få fram hele bildet. Og vi bruker det ikke mot noen. Her i dette rommet skal det være aksept, beroliger Lea. Behandlingen skal gå over tid, fordi det er en prosess pasienten skal gjennom. Noen går i flere år.

-Hva mener legestanden om enhetsterapi?

-Det er blandet hva leger mener. Noen støtter det, mens andre hevder at folk blir lurt, sier Dahlberg.

-Noen snakker om at folk blir flådd. . .  men jeg tjente bedre som lærer. Så jeg gjør ikke dette for å bli rik! fastslår Lea. Enhetsterapi er en offentlig godkjent utdannelse, og begynner å bre om seg ganske stort. Og opphavsmann Audun Myskja er som tidligere nevnt lege.

-Myskja er aktiv innen legestanden også. Han ser energier, og tør å snakke om det. Han kommer til Haugesund neste helg, og syns det skjer mye spennende på enhetsterapifronten her. Han er et inspirerende menneske som får fram det beste i dem rundt seg. På samme måte som Leonard Cohen får sine musikere til å gløde, sammenligner Lea.

-Klart vi får lyst til å jobbe med dette, og det er en takknemlig jobb, smiler Dahlberg.

Enhetsterapeuter blir fulgt opp med videreutdanning fire ganger i året. Og de ønsker mer samarbeid med leger. Drømmen til Lea og Dahlberg er et senter med både leger, fysioterapeuter og enhetsterapeuter  -  og gjerne flere yrkesgrupper innen helse. Og behandling hos dem kan gjerne gå hånd i hånd med psykologtimer.

-Ellers har vi fått god opplæring i å takle personlinge utbrudd og kriser som avdekkes under behandlingen. Det skjer ikke så ofte, men i tilfelle har vi verktøy til det. Vi har også lært å tenke at nok er nok, og at vi kan gå dypere neste gang. En ønsker jo ikke at folk skal få ettervirkninger når de kommer hjem, forteller Lea.

-Vi slipper ikke folk ut i løse lufta, tilføyer Dahlberg. Folk får ringe mellom behandlingene hvis det er noe. Til å begynne med er det vanlig å gå til behandling en gang i uka, deretter sjeldnere. Mens en måned i mellom kan være lenge, med fare for å ramle litt tilbake igjen. Uansett; det skal være individuelt tilpasset.


Avslutningsvis får journalisten teste behandlingen. Teppe på, hender fra den ene behandleren rundt føttene mens den andre tar fram syngebolle fra Tibet. Føles litt merkelig innledningsvis, men klangen er fin og beroligende. Og høres ut som den springer ut fra et annet sted og en annen tid. Forskjellige punkter på kroppen berøres og bearbeides. Hender opp og ned i det som benevnes som energifeltet utenpå kroppen. Hører jeg svake, raslende lyder? Er ikke helt sikker.

Uansett, et stramt og knugende Solar plexus-område løses opp i løpet av behandlingen. Påfallende.

-Du har fått en polaritetsbehandling, der vi har jobbet med punkter på hode, skuldre, hofter, knær og tær. For å balansere kroppen. Og Solar plexus-området sa seg selv, forteller Dahlberg og Lea.

Etterpå drikker vi vann, og forteller og skriver litt til. Rommet i husets 2. etasje er behagelig, med tre lyse vegger og en grønn.

-Vi er mer enn vår fysiske kropp. Det er en etasje til, og det er ofte der sykdommen begynner, avslutter Borghild Ann Lea.

LINDRENDE TERAPI

De lindrer og behandler symptomer. Men like viktig er å finne årsaken. Enhetsterapeuter blir det stadig flere av.


Tekst: Eva Birkeland

Foto: Harald Nordbakken