Om denne siden!

Dette er en side for enhetsterapeuter og aktivitet rundt terapiformen enhetsterapi på vestlandet. Siden vil etterhvert fungere som en portal for enhetsterapeuter der du kan finne en oversikt over personer som tilbyr enhetsterapi. Videre er den ment å gi en ajourført oversikt over aktiviteter knyttet til enhetsterapi i vår del av landet. Vi håper at den etterhvert også kan bli en ressursside med lenker til andre sider med aktuell informasjon.


Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du savner på disse sidene eller om du har tips til forbedringer.


Januar 2011

Webansvarlig Tor Braut.

torbraut(at)online.no


Hva er enhetsterapi?

Av overlege Audun Myskja


Enhetsterapi - en vei til helbredelse. Enhetsterapi er en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i alternative/komplimentære metoder. Metoden legger vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker, samtidig som enhetsterapeuter arbeider med å finne årsaken til plager og problemer. Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. Slik kan vi betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett særlig virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess. Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange nivåer mennesket består av, og gjenskape enhet. Et symptom eller en plage fører til at vår opplevelse av enhet blir brutt, enten det er et rusk i øyet eller en alvorlig sykdom. Teknikkene i enhetsterapi søker å gjenskape opplevelsen av enhet, med erkjennelse av at man ofte treger tid og at løsning på dypereliggende problemer ofte ikke ligger i teknikker, men i en dypere erkjennelse av  hvem vi er, hva som driver oss og hvilke sammenhenger vi står i.KALENDER FOR 2014


APRIL


12. - 16. april (påsken)

Intensivkurs i energimedisin med Jim Gilkeson

LES MERJANUAR


30. januar

Kurs: Meditasjon og energibevissthet

LES MER
KALENDER FOR 2013


SEPTEMBER


18. september

Kurs: Meditasjon og energibevissthet

LES MER


12. september

Kurs: Meditasjon, toning og syngeboller

LES MER


7. og 8. september

SeammJasani/Boabom seminar

LES MER


2. september

Høstens SeammJasani/Boabom treninger begynner

LES MER
MAI

6. mai:

AVSPENNINGSSTUND

med syngebolle og stemme

LES MER


6. mai

SeammJasani/Boabom

LES MERAPRIL

8., 15., 22. og 29. april

SeammJasani/Boabom

LES MER


8. april:

AVSPENNINGSSTUND

med syngebolle og stemme

LES MERMARS

4. mars:

AVSPENNINGSSTUND

med syngebolle og stemme

LES MER


Helgen 16-17. mars:

ENERGIMEDISINSKE metoder for å bygge opp helse

Kurs med Audun Myskja

LES MERFEBRUAR

MEDITASJON OG ENERGIBEVISSTHET

Kurs/arbeidsgruppe i meditasjon og metoder fra energimedisin/enhetsterapi.

10 torsdager kl. 19.30.-21.00 på Steinerskolen.

LES MER


JANUAR

Torsdag 10. januar:

MEDITASJON OG MINDFULNESS for SENIOR

LES MEROnsdag 9. januar:

Vi begynner vårsemesteret i ENERGIBALANSERING med bevegelsesøvelser og klangmeditasjon

LES MER


Mandag 7. januar:

SeammJasani og Boabom

starter opp igjen!

LES MER2012


DESEMBER

Mandag 10. desember:

AVSPENNINGSSTUND

med ekte tibetanske syngeboller og stemme for indre ro og balanse

LES MERNOVEMBER


Mandag 19. november:

AVSPENNINGSSTUND

med ekte tibetanske syngeboller og stemme for indre ro og balanse

LES MEROKTOBER


Onsdag 24. oktober:

Ny gruppe begynner:

Energibalansering via bevegelsesøvelser og klangmeditasjon

(8 ganger)

LES MER


Mandag 22. oktober:

AVSPENNINGSSTUND

med ekte tibetanske syngeboller og stemme for indre ro og balanse

LES MER


Onsdag 17. oktober:

Temakveld:

Energibalansering -

bevegelsesøvelser og klangmeditasjon

LES MERSEPTEMBER


14. og 15. september:

Noen få plasser ledig!

Energimedisinsk kurs med Audun Myskja

LES MERNB!

13. september:

Foredrag av

Audun Myskja

LES MERAUGUST


Torsdag 30. august:

TONING

terapeutisk stemmebruk

LES MER


Mandag 27. august:

SeammJasani og Boabom

starter opp igjen!

LES MER


Avisartikkel om ENHETSTERAPI i Haugesunds Avis 8. september 2012


og om helgekurset med Audun Myskja 15. - 17.mars 2013