Senter for livshjelp i Ski utenfor Oslo, et tverrfaglig prosjekt med vekt på hjelp til selvhjelp ved kroniske og alvorlige lidelser. Der har Audun Myskja undervisning og kurs og tar imot pasienter. Her foregår undervisningen i enhetsterapi.

Enhetsterapiforeningen. Dette er en nasjonal forening for alle enhetsterapeuter i Norge.

Seamm Jasani og Boabom er en gamle tibetanske bevegelseskkunster som er tatt i bruk av enhetsterapeuter.

Boabom Europa sine hjemmesider og Boabom Norge!