Hva er Boabom og Seamm Jasani?

Asanaro, den øverste læreren, uttrykker det slik:

“Den vakre, instruktive, urgamle veiviseren for å oppnå evig ungdom og helse.”


Overlege Audun Myskja sier i sin bok Finn din indre kraft:

Seamm Jasani-øvelsene er en del at et større selvhelbredelsessystem, Boabom, som har mange grener, som egne disipliner for selvforsvar og styrke. Denne tradisjonen som øvelsene springer ut ifra, er kun delvis kjent. Vi vet at øvelsene har vært utviklet på fjellplatåene i Himalaya av vandrende munker som både måtte tåle ekstreme naturkrefter og ustabil tilgang på mat, drikke og medisiner. Ofte var de utsatt for angrep fra røverbander. Slik utviklet de en selvhelbredelses- og selvforsvarskunst som har likhetstrekk med yoga, qi gong og aikido, men som samtidig har sin klare egenart.

Fram til nå har tradisjonen vært hemmelig, overført fra lærer til en liten gruppe elever. For få år siden ble metodene gjort offentlig tilgjengelige - kanskje fordi dagens mennesker trenger slike metoder for å finne balansen i et liv fjernt fra naturens rytmer, preget av tempo, stress og miljøbelastninger.”


Rent praktisk består Seamm Jasani av 58 enkle bevegelser. Det er kombinasjonen av disse meditative bevegelsene som skaper nye baner i kropp og sinn.

Bare i den korte tiden Seamm Jasani har vært i Norge, har vi sett flere tilfeller med betydelig helsegevinst etter kort tids praksis med Seamm Jasani.


Seamm Jasani er en del av et større system av bevegelseskunst, Boabom. Det har en myk del som altså er Seamm Jasani og en mer ekspressiv del som kalles Osseous Boabom. Osseous Boabom er en selvforsvarskunst som praktiseres uten berøring av "motstanderen".  I tillegg er det en del (Yaanbao) der en bruker staver eller stokker sammen med bevegelsene. Les mer her

Trykk her for å se aktuelle arrangement!